بسم الله الرحمن الرحیم

چگونه از خود گذشتند؛ ما چه ؟

" با تشکر از سایت pix2pix.org "

و این نمونه ی کوچکی بود از جان نثاری ها که کردند

آیا ما هیچ وظیفه ای نداریم ؟

>> برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید تا واقعیت های بیشتری را ببینید <<

ارسال این صفحه برای ...

Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email:

..:: نظر سنجی ::..